Понеділок, Травень 23, 2022

Ставки дня

��е��ш ніж за два тижні нас очікує Євр�� 2016. А це 51 матч н������ найвищому рівні протягом о����н��го місяця. Більшість кома��д, а саме їх футболістів нам добре ��ідомі, ми знаємо �������� можливості, а отже можна ��прогнозу����ати результати багатьох матчів і заробити трішки грошенят.

paulinia news.

-XY5xeqUhi8

Я виріши�� допомогти збіль��ит���� свій банк всім читач��м Брутального ��утбол������ і провести певною мірою акцію, яку не бачив ще в жодному пабліку д��я ставок. Суть така:

Я за��������аю на ��у����ме��ерську контору п������������ суму (мінімум 100 до����арів) і дублюю а��������со��������������но всі ����������������������о�� ставки �������� групу ��������������������������т������������������������ьн����г���� Футболу. Буде ��������зб��������р матчів �� пояснення ����������о����у я ����б����р������������������������������������������������������ю саме ��і ставки. Прогнози да����атимут������я скоріш ���� все в обід перед матчами. До всіх моїх ставок буде прикріплений скріншот і актуальна в��л��ч����а б��нку. Ж��дних «лай����ів�� я ����авити не буду, ��д��е не зможу їх п��р��дити вам.

Отже, я��що ви ставитимите те, що і я, то в процентному спів��ідношенні наш ��анк збільшиться одинак����во. М����ні����альна ціль ����а Євро – под������їт���� банк.

����������у вважаю, що це но������изна? Бо у інших п��бліках я ба��ив два ������аріанти прогнозів:

– К����пери дають пр��������гнози, ��ле скріншотів своїх ставок не дають.

– Дают�� скріншоти св���������� виграних ��т��вок після м��тчі��.

Ну і коментарі в таких п��бліках закриті, щоб обуре���� читачі не писали г����івн���� відгуки. В ��аш����у випадку вс���������� відкрито: і ставки, �� коментарі, і хто хоче може – писати в приватні пов��домленн��.

Так рано публікую новину, ����об ви м��гли ознайомитись з нею �� дати свої пропозиції, щодо коректув��������ння п��авил цієї ��кці�������� мені в ПП чи в коментарі під новиною.

Ближ��е до ��вро буду д������ати огляд к����ж����ої з груп з ��еякими ставками на результати ��рупи та родзинка��и квартетів. Тому сл����дкуй��е за ��������вин��м�� на Брутальному Футбол��.


Ввійдіть в свій аккаунт

Заповніть поля для реєстрації

Відновити пароль

Введіть ваш e-mail для відновлення паролю